A Szegedi Rákkutatásért Alapítvány céljai

Célunk a rák, mint népbetegség megelőzésére és gyógyíthatóságára irányuló kutatások támogatása. Ezen belül a kutatási feltételek javítása, a hazai és nemzetközi tudományos kapcsolatok fejlesztése és a rákkutatásban közösen elért eredmények hasznosítása. Magyarországon minden negyedik ember betegségét rosszindulatú daganat okozza. Az alapítók a betegség megelőzésére, és a gyógyítás hatékonyságára vonatkozó kutatások irányait ismerve határozták el, hogy lehetőséget teremtenek arra, hogy jogi- és magánszemélyek csatlakozhassanak a rák –rezisztencia csökkentésére irányuló alapkutatások támogatásához. Az alapítvány konkrét céljai a fentiek szellemében:

 1. Hozzájárulás a rákkutatás feltételeinek javításához.
  -A kutatásokhoz szükséges vegyszerek, egyéb anyagok és műszerek beszerzése
  -Gyógyszer tervezési modellek kialakítása a mért hatások és a molekula szerkezetek alapján
 2. A kutatási infrastruktúra fejlesztése:
  -Laboratóriumi kapacitás bővítése
  -Számítógépes kapcsolatok, adatbázisok fejlesztése
  -Szoftverek, folyóiratok és szakkönyvek célirányos beszerzése
 3. A hazai és Nemzetközi tudományos kapcsolatok fejlesztése:
  -Tudományos konferenciákon való részvétel a saját eredmények folyamatos ismertetése és mások eredményeinek megismerése.
  -Doktoranduszok és tudományos diákkörös egyetemi hallgatók bevonása a kutatásokba.
  -Kapcsolattartás más hazai és külföldi kutató intézetek munkatársaival.
 4. A rákkutatásban elért eredmények terjesztése és hasznosítása:
  -A kutatási eredmények publikálása, fontos területek kidolgozása doktori disszertációk formájában,
  -Egyetemi hallgatók szakdolgozatainak készítése a kijelölt témákból,
  -A kutatási eredmények hasznosítása, szabadalmaztatási eljárások előkészítése.

Az alapítvány munkájának társadalmi jelentőségét olyan perspektívák kialakítása jelenti, amelyek a kemoterápiára érzéketlenné vált tumor sejtek elpusztítására irányulnak. Ezt rezisztencia gátló szerek kombinációjával, vagy programozott sejthalál kiváltásával érhetjük el. A megelőzésben az úgynevezett ”kemopreventív szerek” kutatásának eredményeként számos, a természetben található, növényi hatóanyagot említhetünk meg, amelyek bizonyos daganatok kialakulását csökkentik, vagy gátolják.

Előzmények

A Szegedi Rákkutatásért Alapítvány gondolata a kutatási igények és lehetőségek közötti távolság felismerésének hatására született a 90-es évek elején. A rák, mint népbetegség, számtalan kérdést vet fel , melyek megközelítése kísérletes bizonyítékok alapján csak megfelelő támogatás mellett lehetséges. A daganatos betegségek elleni küzdelemben az alapkutatásban elért eredmények jelenthetik a lehetőségek alapját. A betegség gyakorisága nőtt, ugyanakkor a kutatástámogatás forrásai elapadtak Magyarországon. A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Mikrobiológiai Intézetében a témában folyó kutatások támogatása a minimálisnál is kevesebb volt annak ellenére, hogy nemcsak hazai de nemzetközi együttműködések partnereiként már ismertté vált a csoport munkája a kemoterápia hatását csökkentő rezisztencia kutatásában. A kemoterápia rezisztencia azt jelenti, hogy a tumor sejtek érzéketlenné válnak,- rezisztensek - a rákellenes kemoterápiára. A rezisztencia kialakulásának következtében a kemoterápia hatástalanná válik. A kialakult gyógyszer rezisztencia felelős évente közel 30000 beteg elvesztéséért Magyarországon.. A gyógyszer érzéketlenség, vagy rezisztencia kérdéseire vonatkozó kutatások támogatására jött létre a Szegedi Rákutatásért Alapítvány dél-magyarországi takarékszövetkezetek támogatásával. A Szegedi Rákkutatásért Alapítványt a Csongrád Megyei Bíróság közhasznú alapítványként bejegyezte, ilyen módon lehetővé vált az adófizetők által felajánlott „egy százalékok” fogadása a rezisztenciával kapcsolatos alapkutatások finanszírozására 1995- től. Szent-Györgyi Albert évekkel azelőtt hasonló helyzetben hozta létre az úgynevezett „falak-nélküli laboratóriumot”.Az elgondolás alapján, a kutatásra fordítható források csökkenését nemzetközi együttműködések kialakításával ellensúlyozta. Magunk nemcsak a rákkutatás egy területén váltunk Szent-Györgyi követőivé, de a falak nélküli laboratórium koncepcióját is követtük. A rákkutatáshoz kapcsolódó témában az Amerikai Egyesült Államokban irt, 1997-ben megjelent könyvünket Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas szegedi tudós emlékének ajánlottuk. Az alapítvány biztosítja a kutatások pénzügyi támogatása mellett a folyamatos magas szintű kutatást és nemzetközi megmérettetést is. Az Alapítvány működése , tevékenysége A takarékszövetkezetek által létrehozott alaphoz az adófizetők által felajánlott egy százalékok folyamatosan érkeznek. Esetenként egyéni adományok, mint műszer adományok (például a közismert LOMBARD), pénzadományok és az alapítványra végrendelettel hagyományozott vagyon egészítették ki az adózók aktivitását. A Szegedi Rákkutatásért Alapítvány elsősorban az in vitro kísérletek dologi költségeinek fedezésére fordítja a felajánlott forrásokat. Támogatást nyújt fiatal kutatóknak egy–egy rák kemoterápiával kapcsolatos téma kutatásához. Hozzájárult például az Országos Diákköri Kongresszuson kiemelkedő teljesítményt nyújtó kitüntettetek díjazásához is, illetőleg a Ph. D. hallgatók doktori disszertációjának elkészítéséhez.. Az alapítvány támogatásával egy nemzetközi konferencia, és több nemzetközi szeminárium került megrendezésre a Szegedi Akadémiai Bizottság Székházában az elmúlt évek során. A kutatások eredményeit a nemzetközi folyóiratokban megjelent cikkek, kongresszusi előadások, elkészült doktori disszertációk és aktív kutatócsere is jelzik. A nemzetközi együttműködéseink lehetőséget biztosítanak a munkamegosztásra a kutatásokban, ezáltal a kísérletek finanszírozásának megosztásával megsokszorozódnak közös eredményeink.